onze werkzaamheden

Bij John Kester Aannemersbedrijf kunnen wij u met tal van
verschillende diensten helpen.

Beschoeiing

Het plaatsen en leveren van beschoeiingen damwanden en vlonders. Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. 

Grondverzet

Wij voeren alle voorkomende grondwerkzaamheden uit. Grondverzet is de hoeveelheid grond die voor een uitgraving of ophoging of voor een combinatie van beide moet worden verplaatst, zodat er een weg of een constructie kan worden gebouwd.

Bestrating

Het aanleggen van zowel oude maar ook nieuwe bestratingen voor wegen en tuinen. Dit doen wij voor particulieren, gemeenten en bedrijven.

Rioleringen

Het aanleggen van nieuwe riolering en reparaties aan riolering. De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Dit doen wij voor particulieren, gemeenten en bedrijven.

Water / Gas / Elektra

Het aanleggen en/of repareren van gas, water en elektra. Ook dit voeren wij uit voor particulieren, gemeenten en bedrijven.